Moderní mateřská škola s jedinečnými přístupy a více než 20 letou tradicí

Mateřská škola pro děti vytváří rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory.
Ve školkách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích je od září 2017 otevřena první vícejazyčná třída s rodilým mluvčím.

 

Individuální přístup 

 • třídy naplňujeme do maximálního počtu 25 dětí, v Kunovicích max.14 dětí. Při dopoledním programu (výchovně-vzdělávací program, výtvarná výchova) jsou přítomny vždy 2 učitelky, které pracují s dětmi ve skupinkách. Průměrný počet dětí ve skupince je 8 – 10
 • pro každé dítě umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem – dle domluvy můžete docházet se svým dítětem do mateřské školy

Rodinné neohrožující prostředí

 • pro děti vytváříme rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností
 • každé dítě přijímáme jako osobnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory
 • děti oslovují učitelky „teto“ a tykají, což posiluje důvěru mezi pedagogem a dítětem
 • spolupracujeme s rodinou – respektujeme Váš životní styl, styl výchovy, stravovací návyky, zájmy, koníčky a rodinné tradice
 • respektujeme individuální potřeby dítěte

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami

 • spolupracujeme s pedagogy ze zahraničí – Velká Británie, Finsko, Německo, Litva, Itálie, Francie, Holandsko
 • do těchto mateřských škol jezdíme na stáže

Nadstandardní komunikace s rodiči

 • při nástupu dětí rodiče vyplňují dotazník, který nám pomáhá dodržovat zvyky a životní styl rodiny
 • e-mailová komunikace – plán měsíce, organizace jednotlivých akcí
 • individuální konzultace s jednotlivými pedagogy
 • odhlašování stravy elektronicky

Celoroční provoz

 • máme otevřeno celý rok, včetně podzimních, jarních prázdnin a letních prázdnin
 • v hlavní prázdniny bude vždy zajištěna jedna mateřská škola, která zůstane otevřena

Prodloužená otevírací doba

 • 6:00 – 18:00

Nadstandardní práce s předškoláky

 • děti mají vytvořená svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály
 • spolupracujeme s pedagogem ze základní školy
 • každý den s dětmi individuálně pracujeme a nabízíme pracovní listy připravené každému „na míru“ (grafomotorické cviky, rozvoj logického myšlení, prvopočátky čtení a psaní, správný úchop)
 • výškově uzpůsobený nábytek (stoly, židle)
 • interaktivní materiály

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH Mařatice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ, otevřeno od 6 hodin do 18 hodin, celoroční provoz.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 30 000 Kč 2 500 Kč* 0Kč
2. dítě 21 600 Kč 1 800 Kč** 8 400 Kč (700 Kč měsíčně)
3. dítě 15 600 Kč 1 300 Kč*** 14 400 Kč (1 200 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:
*     2 500 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

**   1 800 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

***   1 300 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020