Moderní mateřská škola s jedinečnými přístupy a více než 25 letou tradicí

Mateřská škola pro děti vytváří rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory.
V mateřských školách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích je vícejazyčná třída s anglicky mluvící učitelkou.

Individuální přístup 

 • třídy naplňujeme do malého počtu dětí. Při dopoledním programu jsou přítomny vždy 2 učitelky, které pracují s dětmi ve skupinkách. 
 • pro každé dítě umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem.

Rodinné neohrožující prostředí

 • pro děti vytváříme rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností
 • každé dítě přijímáme jako osobnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory
 • děti oslovují učitelky „teto” a tykají, což posiluje důvěru mezi pedagogem a dítětem
 • spolupracujeme s rodinou – respektujeme Váš životní styl, styl výchovy, stravovací návyky, zájmy, koníčky a rodinné tradice
 • respektujeme individuální potřeby dítěte

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami (Velká Británie, Finsko, Německo, Litva, Itálie, Francie, Holandsko).

Nadstandardní komunikace s rodiči elektronickou formou – zasílání informací o probíraném učivu.

Celoroční provoz

 • máme otevřeno celý rok, včetně podzimních, jarních a letních prázdnin

Prodloužená otevírací doba

 • 6:00 – 18:00

Nadstandardní práce s předškoláky

 • děti mají vytvořená svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály
 • spolupracujeme s pedagogem ze základní školy, konzultace pro rodiče
 • každý den s dětmi individuálně pracujeme (grafomotorické cviky, rozvoj logického myšlení, prvopočátky čtení a psaní, správný úchop)

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH Mařatice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 2 000,- Kč za celodenní stravování.

Školné pro rok 2021/2022

dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 30 000 Kč 3 000 Kč
2. dítě 23 000 Kč 2 300 Kč 7 000 Kč (700 Kč měsíčně)
3. dítě 18 000 Kč 1 800 Kč 12 000 Kč (1 200 Kč měsíčně)