Montér suchých staveb 36-66-H/01

 

Podmínky pro přijetí:

Ukončená povinná školní docházka a zájem o práci ve stavebnictví. Přijetí bez přijímacích zkoušek. Obor je určen chlapcům.

Charakteristika oboru:

Žáci  získají vědomosti a dovednosti ve stavebnictví při montáži konstrukcí suchých staveb, tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb, provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně zateplování budov kontaktním způsobem a při montáži sádrokartonových konstrukcí. Tříletý obor je ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Absolventi se uplatní na trhu práce včetně práce v zahraničí, mohou  po získání praxe provozovat živnost. Mohou také pokračovat na naší škole  v nástavbovém studiu oboru Podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Bonus navíc:

Výborní žáci získají oborové stipendium ve výši 300 Kč v 1. ročníku, 400 Kč ve 2. ročníku a v posledním ročníku 500 Kč měsíčně. Mohou se zúčastnit zahraničních stáží v rámci programu Leonardo da Vinci, navštíví regionální i mezinárodní veletrhy, jsou zapojeni do dalších projektů organizovaných školou.

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty

 

  I. II. III.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 2
Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 1
Matematika M 2 2 2
Fyzika FY 2 1
Chemie CH 1
Ekologie EKO 1
Tělesná výchova TV 2 2 2
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1

 

Odborné předměty

 

Ekonomika a organizace EO 2
Odborné kreslení OK 2 1 1,5
Stavební konstrukce SKO 1 1
Stavební materiály STAM 1
Přestavby budov PB 1
Technická zařízení budov TZB 1
Technologie TE 1 2,5 1
Odborný výcvik OV 15 17,5 17,5

 

 

Celkem 34 34 33