Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2019

Dne 10. října 2019 se žáci všech učňovských oborů SŠ Zlín zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Pro řadu z nich se jednalo o vůbec první setkání s tak velkým městem i výstavištěm. Podle pokynů svých učitelů odborného výcviku si žáci prošli pavilony s různými nejnovějšími stroji a moderními technologiemi. K největším zážitkům určitě patřily modely aut a motorek na stáncích vysokých škol a také stánky vystavovatelů s 3D tiskem. V jednom ze stánků byla vystavena i celá bota vytvořená 3D tiskárnou. K dobré náladě a bezproblémovému průběhu přispělo také příjemné slunečné počasí a zodpovědný přístup všech účastníků zájezdu.