ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN

Michaela Mitáčková
ředitelka centra vzdělávání Zlín,
zástupce ředitelky pro nepedagogickou činnost
576 037 122
737 277 061
Kateřina Blaha Hlavňovská
zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost,
koordinátorka jazykového vzdělávání,
učitelka španělského a anglického jazyka
576 037 122
607 285 747
Lucie Zaorálková
učitelka 1. stupně ZŠ,
třídní učitelka 1.A
601 129 490
Jana Pazderková
učitelka 1. stupně ZŠ,
metodik prevence rizikového chování,
třídní učitelka 2.A
601 129 490
Karla Vaculíková
učitelka 1. stupně ZŠ,
výchovný poradce, speciální pedagog,
třídní učitelka 3.B
601 129 490
Pavlína Uradníčková
učitelka 1. stupně ZŠ,
třídní učitelka 3.A
601 129 490
Kateřina Chludová
učitelka 1. stupně ZŠ,
třídní učitelka 4.A
601 129 490
Michala Gurecká
učitelka 1. stupně ZŠ,
třídní učitelka 5.A
601 129 490
Hana Holzbauerová
vedoucí vychovatelka ve školní družině
601 129 490
Barbora Hošková
učitelka 1. stupně ZŠ,
vychovatelka ve školní družině
601 129 490
Helena Marková
učitelka anglického jazyka
601 129 490
Michael Patrick Parker
učitel anglického jazyka
601 129 490
Jane Cholastová
učitelka anglického jazyka
601 129 490
Marin Victoria Chini
učitelka anglického jazyka
601 129 490
Romana Žáčková
asistentka vedení školy,
recepční v MŠ a ZŠ
576 037 121
601 129 490
Drahomíra Pečeňová
vedoucí stravování
724 604 403

E-mail je u všech zaměstnanců tvořen ve tvaru jmeno.prijmeni@academicschool.cz.