ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN

Michaela Mitáčková
ředitelka ZŠ Zlín
zástupce ředitelky pro nepedagogickou činnost
576 037 122
737 277 061
Romana Žáčková
recepční ZŠ, asistentka
576 037 121
601 129 490
Jana Pazderková
pedagog ZŠ
601 129 490
Karla Vaculíková
pedagog ZŠ
601 129 490
Pavlína Uradníčková
pedagog ZŠ
601 129 490
Michala Gurecká
pedagog ZŠ
601 129 490
Kateřina Chludová
pedagog ZŠ
601 129 490
Petra Slavík
asistent výuky AJ
601 129 490
Michael Patrick Parker
asistent výuky AJ
601 129 490
Krista Marie Vanden Heuvel
asistent výuky AJ
601 129 490
Marin Victoria Chini
pedagog ZŠ – AJ
601 129 490
Gemma Clarke
metodik výuky AJ
601 129 490
Hana Holzbauerová
vychovatelka ŠD
601 129 490
Drahomíra Pečeňová
vedoucí stravování
724 604 403

E-mail je u všech zaměstnanců tvořen ve tvaru jmeno.prijmeni@academicschool.cz.