Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu přijímacích zkoušek

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání