Havárie ZŠ Zlín – změna vyučování ve středu 31. 10. 2018
Vážení rodiče dětí ze základní školy ve Zlíně.

Vzhledem k havárii kanalizace upravujeme středeční (31. 10. 2018) režim v základní škole ve Zlíně. Pro děti základní školy (1. – 3. třída) je zajištěn náhradní edukační program na celé dopoledne v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Odcházet ze školy budou v 8:30 hodin. Prosím, dejte dětem batůžek na svačinu, láhev s pitím a pláštěnku. Svačiny a oběd zajistíme ve škole. Oběd bude ve 12 hodin, potom bude pokračovat výuka dle rozvrhu (ale jen opakování, nebudeme probírat další učivo). Příchody dětí ráno do družiny a odpoledne z družiny budou ve standardním režimu.
V případě, že máte možnost nechat své dítě doma, bude z výše uvedených důvodů omluveno, a provozně nám to pomůže. Pokud máte dítě v mateřské škole, ta bude fungovat bez omezení.
Z důvodu havárie na kanalizaci před budovou školy je hůře průjezdná také silnice.  Výkopové práce rozdělily ulici na dvě části. Pro rodiče na vyhrazená parkovací stání je možný vjezd i výjezd jen z ulice nám. T. G. Masaryka od parku pod Památníkem T. Bati (bývalá budova Domu umění).
Dětem, které zítra nebudou ve škole, prosím zrušte dnes (v úterý) telefonicky do 18:00 hodin obědy – telefon: 724604403. Případně Vám jídlo můžeme zabalit, a bude k vyzvednutí ve škole.

Prosíme Vás o shovívavost, Univerzita Tomáše Bati intenzivně od víkendu na odstraňování závady pracuje.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Věra Olšáková
ředitelka
ACADEMIC SCHOOL