V úterý dne 11. 2. 2020 se žáci třídy M3 střední školy Academic School zúčastnili krajské matematické soutěže třídních kolektivů a stali se jejími vítězi. Klání bylo zaměřeno na podporu
matematické gramotnosti v kategorii S3 (kategorie středních škol nematuritních oborů).Tato krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje.Třída M3 v této soutěži zabodovala. Za odměnu pojedou studenti na exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci.Blahopřejeme!
Multiracial group of students joining hands together, preparing common academic project, top view, free space