Elektrikář silnoproud 26-51-H/02

Podmínky přijetí:

Chlapci s ukončenou povinnou školní docházkou a zájmem o profesi elektrikář-silnoproud jsou přijímání bez přijímacích zkoušek.

Charakteristika oboru:

Provádění elektromontážních a elektroinstalačních prací v občanské a bytové výstavbě v průmyslovém i v soukromém sektoru. Zvládnutí montáže, opravy a údržby elektrického zařízení.

Způsob ukončení:

Závěrečnou zkouškou s výučním listem. Součástí závěrečné zkoušky je i zkouška z Vyhlášky  50/1978 Sb. (Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce o odborné způsobilosti). Absolventi splňují požadavky na pracovníky dle § 5. Zkouška je zdarma.

Uplatnění:

Absolventi najdou uplatnění ve veškerých elektroprovozech zabývajících se elektrickými rozvody, opravami, údržbou elektrického zařízení v soukromém i státním sektoru.

Možnost dalšího studia:

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v naší škole nástavbovým studiem „Podnikání“ (ekonomicko-administrativní směr), ukončené maturitní zkouškou.

Školné:

bez školného

Výše finanční podpory žákům učebních oborů:

V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytováná přímá finanční podpora žákům denní formy studia učebních oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem. (Viz. Stipendijní řád)

1. ročník 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500 Kč (na konci školního roku)
2. ročník 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500 Kč (na konci školního roku)
3. ročník 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5000 Kč (na konci školního roku)

 

Učební obor: 26-54-H/02 Elektrikář silnoproud

 Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura

ČJ

2 2 2
Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 1
Matematika M 2 2 2
Fyzika FY 2 1
Chemie CH 1
Základy ekologie EKO 1  
Tělesná výchova TV 1 1 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1
 
 Odborné předměty      
Ekonomika EO 2
Elektrotechnika ELT 3 1
Technická dokumentace TD 1
Elektrotechnická měření ELM 1 1 1
Technologie TEL 1
Výroba a rozvod el. energie VaR 2
Elektrické stroje a přístroje ELSTR 1,5 1,5
Elektronika ELTR 2
Automatizace AUT 1
 Odborný výcvik 15 17,5 17,5
celkem 34 33 34