Informační technologie

18-20-M/01

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky a dobré hodnocení v přijímacích testech, které budou doplněny pohovorem. Upřednostňujeme zájem o zvolený obor.

Studium je určeno pro zájemce v oboru informačních technologií. Studium je kombinací všeobecně vzdělávacích předmětů a předmětů odborných, zaměřených na znalosti informačních a komunikačních technologií. Naši studenti se zde naučí využívat aplikační programové vybavení jak PC, tak i dalších prostředků informačních technologií používaných pro práci a komunikaci s informacemi. Obeznámí se s problematikou návrhů a realizací hardware řešení, údržby prostředků informačních technologií z hlediska hardware, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení. Instalace a správa aplikačního SW, instalace a správa OS, návrhy, realizace a administrace sítí.

Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky. Škola organizuje několikrát ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stáži, uznávané v zemích Evropské unie.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Absolvent je schopen vykonávat práci kvalifikovaného prodejce prostředků informačních technologií včetně poradenství, technika informačních technologií, pracovníka uživatelské podpory, programátora, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí aj. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Roční školné činí 12.000 Kč