Dopravní výchova v Malenovicích

Žáci 4. třídy Základní školy Zlín absolvovali ve čtvrtek dne 10. října 2019 první dvě vyučovací hodiny Dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Malenovicích. Děti se dozvěděly základní pravidla provozu na pozemních komunikacích při jízdě na kole a své nově nabyté znalosti si vyzkoušely ihned v praxi. V druhé části je čeká více teorie a na závěr přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů, včetně jízdy na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném absolvování získají žáci Průkaz cyklisty.