Adaptační pobyt před zahájením školního roku –  nepovinné hravé setkání s lektory pro žáky II. stupně

Cena celkem 380 Kč při nejméně 5 účastnících.

19. a 20. 8. 2021 , od 9:30 do 12:00

Přihláška