Pro stávající ani budoucí žáky se tímto krokem vůbec nic nemění. V Uherském Hradišti pokračujeme i nadále v naší filosofii, kterou již před 27 lety nastavila zakladatelka, jednatelka a ředitelka Academic School, PhDr. Věra Olšáková. 

I nadále bude v případě mateřské a základní školy v Uh. Hradišti klíčovým individuální přístup k dětem, práce s nadanými žáky. Samozřejmostí také zůstává výuka v moderním prostředí a v neposlední řadě možnost dvojjazyčného vzdělávání a spolupráce se zahraničními školami (Velká Británie, Holandsko, Německo, Itálie, Finsko, Francie, Litva, Slovensko, Čína a další.) 

„ Byla to pro mě velká zkušenost. Ráda bych rozšiřovala naše služby v Uherském Hradišti v oblasti vícejazyčného a středoškolského vzdělávání. Chystáme také další významné novinky.,“ říká majitelka Academic School PhDr. Věra Olšáková.  

Součástí vzdělávacího komplexu v Uh. Hradišti je Mateřská škole v Mařaticích, Mateřská škola v nemocnici a v Kunovicích a základní škola, která se nachází blízko centra Uh. Hradiště na Studentském náměstí. 

Od školního roku 2022/2023 přibude i střední škola, která bude poskytovat studentům vzdělání směřující k porozumění informatiky jako vědního oboru a připraví je na vstup na vysokou školu. Současně také bude výuka zaměřená na přípravu studentů na business spojený s digitálními technologiemi. Studenti získají základy ekonomiky, managementu a marketingu pro podnikání.

 V Uherském Hradišti tak vznikne nová, moderní střední škola, která bude úzce spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, s fakultou logistiky a krizového řízení.

Je nám ctí vzdělávat a vychovávat Vaše děti, kterých je nyní v našem komplexu v Uherském Hradišti 250.